รถเช่าขอนแก่น รถเช่าสนามบินขอนแก่น ไม่ใช้บัตรเครดิต

เงื่อนไขการเช่า กับ รถเช่าขอนแก่น

กรณีเช่ารถแบบไม่ใช้บัตรเครดิต
1.บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2.ใบขับขี่รถยนต์ (Driving License)
3.หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด
* ข้อ 3. หนังสือรับรองไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ


กรณีเช่ารถแบบใช้บัตรเครดิต
1.บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2.ใบขับขี่รถยนต์ (Driving License)
3.สำเนาหน้าบัตรเครดิต

กรณีเช่ารถนามบริษัท
ส่งเอกสารผู้ใช้รถ
1.บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2.ใบขับขี่รถยนต์ (Driving License)
3.รายละเอียดการออกใบกำกับภาษี

กรณีกลับจากต่างประเทศต้องการเช่ารถ
1.บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2.ใบขับขี่รถยนต์ (Driving License)
3.ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

กรณีนักศึกษาต้องการเช่ารถ
1.บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2.ใบขับขี่รถยนต์ (Driving License)
3.บัตรนักศึกษา
4.ระเบียนประวัตินักศึกษาที่แสดงสถานะการศึกษา


ขั้นตอนการจองรถเช่าง่ายๆ
1. แจ้ง วัน เวลา สถานที่ รับคืนรถ เพื่อเจ้าหน้าที่ขอเช็คคิวรถให้
2.แจ้งรุ่นรถที่ต้องการเช่า
3.ส่งเอกสารเพื่อทำการจองรถ
4.โอนเงินจอง 500 บาท
5.เจ้าหน้าที่ออกใบจองรถส่งให้ลูกค้า

เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย รับรถเช่าขอนแก่น
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
1.เจ้าที่หน้าจะโทรหาผู้ใช้รถตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้
2.เจ้าหน้าที่จะขอทำการตรวจสอบและเซ็นต์เอกสารสัญญาเช่ากับลูกค้า
3.เจ้าหน้าที่พาลูกค้าเช็ครถเช่าพร้อมกัน

เมื่อถึงวันเวลาตามนัดหมาย คืนรถ
1.เจ้าหน้าที่และลูกค้า พบกัน ตาม วัน เวลา สถานที่ตามนัดหมาย
2.เจ้าหน้าที่เช็ครถ
3.เจ้าหน้าที่คืนเงินประกัน

***หมายเหตุ****
1. บริษัทสงวนสิทธิ์การคืนเงินจอง กรณีลูกค้ายกเลิกการเช่ารถตามที่นัดหมายไว้
2. กรณีลูกค้าคืนรถเช่าก่อนกำหนดที่ทำสัญญาเช่าไว้ ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินส่วนต่าง
3. กรณีบริการ รับรถนอกสถานที่-ส่งคืนรถนอกสถานที่ ทางบริษัทคิดค่าบริการตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า
4. หากลูกค้าคืนรถเกินกำหนดเวลาที่ตกลงกับทางบริษัทไว้ ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาทต่อชั่วโมง เกิน 4 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็น 1 วัน
5. กรณีลูกค้าทำผิดวินัยจราจรและมีใบสั่งส่งมาที่บริษัท เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนใบสั่งส่งให้ลูกค้าชำระเอง หรือ หากประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการแทน ทางบริษัทคิดค่าดำเนินการเพิ่ม 200บาท
6. น้ำมันรถเช่าทางบริษัทเติมน้ำมันเต็มถังตอนส่งมอบรถให้ลูกค้า ตอนลูกค้าส่งคืนรถเช่า เติมคืนเต็มถังเช่นเดิม

 

รถเช่าขอนแก่น รถเช่าสนามบินขอนแก่น

รถเช่าคุณภาพดีที่คุณวางใจ เมื่อมาใช้บริการ รถเช่าขอนแก่น กับเรา

รับส่งสนามบินขอนแก่นฟรี ไม่มีบัตรเครดิตก็เช่าได้ นักศึกษาสามารถเช่าได้

เหตุผลที่ลูกค้านิยมมา เช่ารถ กับ รถเช่าขอนแก่น บริษัท ดิไอคอนเร้นท์อะคาร์ จำกัด

 

1. รถเช่าสะอาดสภาพดี  เป็นบริษัท รถเช่าขอนแก่น ที่ลูกค้าได้ให้การยอมรับถึงความสะอาดและสภาพดี มีการบอกต่อเพื่อมาใช้บริการ
2. เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต  ลูกค้าสามารถมา เช่ารถ กับ รถเช่าขอนแก่น ได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตที่บริษัทเรา
3. ไม่บล็อควงเงินบัตรเครดิต (กรณีใช้บัตรเครดิต)  รถเช่าขอนแก่น ที่บริษัทเราไม่บล็อควงเงินบัตรเครดิต
4. ส่งรถตามเวลานัดหมายไม่ต้องรอนานๆ
5. ใช้เวลาในการตรวจรับและส่งคืนรถไม่นาน
6. ออกใบกำกับภาษี และ รับหัก ณ ที่จ่าย เมื่่อลูกค้านิติบุคคลมองหา บริษัท รถเช่าขอนแก่น ที่ออกใบกำกับภาษีและ หัก ณ ที่จ่าย
7. พนักงานให้บริการสุภาพเรียบร้อยคอยแนะนำใส่ใจ ตอบคำถามเรื่องเอกสารเพื่อติดต่อการเช่า
8. เราเป็น รถเช่าขอนแก่น ท้องถิ่น ยอดนิยม ที่มีลูกค้าบอกกันปากต่อปากแนะนำมาให้ใช้บริการ รถเช่าขอนแก่น และที่แรกที่ลูกค้าต้องเลือก เช่ารถขอนแก่น    ต้อง iConCar รถเช่าขอนแก่น
9. รถเช่าขอนแก่นราคาถูก คุ้มค่า กับการเลือกมาใช้บริการ รถเช่าขอนแก่น ที่บริษัทเราค่ะ


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-239-1615 หรือ 094-289-8223 

 หรือจองรถได้ทางไลน์แอด  

 เพิ่มเพื่อน

  

  Line ID : @iconcar 

* บริการ รับ-ส่ง สนามบินขอนแก่น (ฟรี ไม่มีค่าบริการ)
* บริการ รับ-ส่ง เฉพาะภายในตัวเมืองขอนแก่น (มีค่าบริการ)

 «เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง.» 

Visitors: 133,332