เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต

หลักฐานการเช่าสำหรับผู้เช่าไม่ใช้บัตรเครดิต

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน
4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

หมายเหตุ :
1 - 3 เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน
   4 เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 30 วัน

 

∗ผู้เช่าและผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป∗

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 094-2391615 หรือ 094-2898223 

Line ID : @iconcar ( ใส่ @ ด้านหน้า)

หรือกดที่ลิ้งค์นี้ ⇒ https://goo.gl/D5dBRq

Visitors: 135,354