คำถามที่พบบ่อย เช่ารถขอนแก่น ไอคอนคาร์

1.ไม่มีใบขับขี่สามารถเช่าได้หรือไม่?
ตอบ เช่าไม่ได้ เพราะ
     1.1 กฏหมายประเทศไทยกำหนดไว้อยู่แล้วผู้ที่จะขับขี่รถยนต์ต้องมีใบขับขี่
     1.2 ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองทั้งหมด

 

2. เป็นนักศึกษาสามารถเช่าได้หรือไม่?
ตอบ เช่าได้คะ ต้องมีใบขับขี่และอายุของผู้เช่าครบ 21 ปีบริบูรณ์3. เป็นเจ้าของกิจการไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถเช่าได้หรือไม่?
ตอบ เช่าได้คะ ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)4. ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถไม่ใช่ผู้ที่เช่ารถได้หรือไม่?
ตอบ ได้คะ แต่ผู้ขับขี่รถต้องมีใบขับขี่พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ทำสัญญาเช่ารถและรับรถต้องเข้ามาลงนามเอกสารทั้ง 2 ท่าน5. มีฟอร์จูนเนอร์ รถกระบะ รถตู้ รถมอเตอร์ไซด์ หรือ BigBike ให้เช่ามั้ยคะ?
ตอบ ยังไม่มีให้บริการ ณ ปัจจุบันมีเฉพาะรถเก๋ง 4 ประตู 4 ที่นั่งคะ

 

6. รถเช่า สามารถขับข้ามประเทศได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถขับข้ามประเทศได้ ขับได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น7. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ตอบ 1) Passport 2) ใบขับขี่สากล 3) บัตรเครดิต (ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน)

 

8. การเติมน้ำมัน บริษัทฯ จะเติมให้หรือไม่?
ตอบ วันที่ผู้เช่ารับรถ น้ำมันจะถูกเติมให้เต็มถังอยู่แล้ว ในวันที่นำรถมาคืนผู้เช่าต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเช่นกัน (ถ้าผู้เช่าไม่เติมน้ำมันให้เต็มถัง จะถูกปรับเป็นขีด ขีดล่ะ 300 บาท)

 

9. สามารถรับรถ และคืนรถได้ที่ไหนบ้าง?
ตอบ ที่สนามบินขอนแก่น และที่บริษัทฯอยู่ทางเข้าสนามบินขอนแก่น ถ้านอกเหนือจากสถานที่ดังกล่าวจะมีค่าบริการเพิ่มเติม (เฉพาะในตัวเมืองขอนแก่น)

 

10. หากต้องการเช่าเพิ่มต้องแจ้งบริษัทฯภายในกี่ชั่วโมง?
ตอบ  ผู้เช่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนที่จะหมดเวลาตามที่ระบุในสัญญา พร้อมทั้งชำระค่าเช่าตามระยะเวลาที่แจ้ง (ถ้าหากแจ้งเพิ่มเกิน 3 ชั่วโมง จะคิดเป็น 1 วัน)

 

Visitors: 136,094