เกณฑ์การคิดค่าเช่ารถ

     เช่ารถ 1 วัน = 24 ชั่วโมง

     ตัวอย่างการ  เช่น            เช่ารถวันที่ 1 ม.ค. 25XX     เวลา 8.00 น.

                                            คืนรถวันที่ 2 ม.ค. 25XX     เวลา 8.00 น.

     คิดค่าเช่าเป็น 1 วัน

 

หมายเหตุ : ถ้าส่งรถคืนล่าช้า คิดค่าปรับ 200 บาท/ชั่วโมง

                   ถ้าเกิน 3 ชั่วโมง คิดเค่าเช่ารถเป็น 1 วัน

 

บริษัทเติมน้ำมันเต็มถังให้  วันรับรถ

วันคืนรถ  ลูกค้าต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถัง 

   

 

 

 

Visitors: 4,210