เกณฑ์การคิดค่าเช่ารถ

     เช่ารถ 1 วัน = 24 ชั่วโมง

     ตัวอย่างการคิดค่าเช่า  เช่น     เช่ารถวันที่ 1 ม.ค. 25XX     เวลา 8.00 น.

                                 คืนรถวันที่ 2 ม.ค. 25XX     เวลา 8.00 น.

                                 คิดค่าเช่าเป็น 1 วัน

 

หมายเหตุ : กรณีส่งรถคืนล่าช้าเกินกำหนดการเช่ารถที่ได้ตกลงกับทางบริษัทไว้

          ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่ม  100 บาท/ชั่วโมง

          ถ้าเกิน 4 ชั่วโมง คิดเค่าบริการเพิ่มเป็น 1 วัน

 

บริษัทเติมน้ำมันเต็มถังให้  วันรับรถ

วันคืนรถ  ลูกค้าต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถัง 

   

 

 

 

Visitors: 133,331