ราคารถเช่าขอนแก่น ไอคอนคาร์

  ราคาเช่ารถยนต์ 1 - 6 วัน 7 วันขึ้นไป 30 วัน

TOYOTA  Yaris (2014)    1,200 CC

 1,284  1,177  26,964

TOYOTA Vios (2014)      1,500 CC

 1,605  1,498  33,705

    

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม VAT และประกันภัยชั้น 1
          2. ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

                  

Visitors: 136,094