เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

การเช่ารถกับบริษัทเรา ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารการเช่ารถเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เช่า ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีนโยบายที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เช่าจำเป็นต้องทราบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ดังต่อไปนี้


  • ¤ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังต่อไปนี้¤ สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล3. บั...

  • ¤ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังต่อไปนี้¤ เอกสารการเช่ารถยนต์ สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport2. ใบขับขี่รถยน...
Visitors: 4,210