ขั้นตอนการจองรถ รถเช่าขอนแก่น

 จอง รถเช่าขอนแก่น กับ บริษัท ดิไอคอนเร้นท์อะคาร์ จำกัด ผ่านทาง Line@

 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง Line ID : @iconcar

เพิ่มเพื่อน

    

**ขั้นตอนการจอง รถเช่าขอนแก่น กับ บริษัท ดิไอคอนเร้นท์อะคาร์ จำกัด** 

1. แจ้ง วันเวลา ที่ต้องการรับ-คืน รถเช่าขอนแก่น พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
2. ส่งเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขการเช่ารถ กับ รถเช่าขอนแก่น เช่น เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต หรือใช้บัตรเครดิต พนักงานประจำเช่ารถ นักศึกษาเช่ารถ
3. เฉพาะรายที่เอกสารผ่านเท่านั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขที่บัญชีให้โอนเงินเพื่อยืนยันการเช่า 500 บาทเต็มจำนวน
4. ก่อนถึงวันนัดหมายที่มาใช้บริการ รถเช่าขอนแก่น เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันการเช่ารถกับทางลูกค้าอีกครั้ง
5. รอรับรถตามวันและเวลาที่ลูกค้าเช่า

 ∗∗โปรดแจ้งวันเวลาที่ต้องการเช่าแน่นอนก่อนโอนเงินจอง เพราะเจ้าหน้าที่จะออกสัญญาเช่าโดยยึดถือตามวันเวลาที่ลูกค้าแจ้ง∗∗

 

หมายเหตุ : 1. การจองจะเรียบร้อยเมื่อลูกค้าโอนเงินยืนยันที่จะเช่า และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางบริษัทจะลอคคิวรถตาม
             วันเวลาที่ลูกค้าต้องการเช่า
           2. หากโอนเงินแล้วเลื่อนวันหรือยกเลิกการเช่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินจอง 500 บาท เพื่อเป็นค่าเสียโอกาสทางบริษัท

           3.ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินส่วนต่าง กรณีลูกค้าใช้รถไม่ครบตามสัญญาเช่าที่ทำไว้กับทางบริษัท

           4.บริการรถเช่ารายวัน รถเช่ารายเดือน รถเช่ารายปี หากลูกค้าใช้บริการเกินข้อตกลงที่กำหนดไว้กับทางบริษัท คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/ชั่วโมง

             หากเกิน 4 ชั่วโมง คิดค่าเช่าเป็น 1 วัน 

          5. เช่ารถ 1 วัน = 24 ชั่วโมง ตัวอย่างการคิดค่าเช่า เช่น เช่ารถวันที่ 1 ม.ค. 25XX เวลา 8.00 น. คืนรถวันที่ 2 ม.ค. 25XX เวลา 8.00 น.

              

 

 

 

  

 

 

 

 


  • เช่ารถ 1 วัน = 24 ชั่วโมง ตัวอย่างการคิดค่าเช่า เช่น เช่ารถวันที่ 1 ม.ค. 25XX เวลา 8.00 น. คืนรถวันที่ 2 ม.ค. 25XX เวลา 8.00 น. คิดค่าเช่า...
Visitors: 136,093